ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia. Educació de les matemàtiques.

ETAPA Cicle Superior de Primària, Secundària (ESO) i Batxillerat.

CURSOS 5è i 6è de primària, 2n, 3r i 4rt d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat.

ACTIVITAT Us proposem un taller que en funció de la durada escollida, els alumnes construiran i/o programaran un simulador de Drone. Agruparem els alumnes en equips de 2 o 3 participants per tal de programar i/o construir el braç i l'hèlix. Seguidament gràcies al treball cooperatiu experimentaran amb el comportament d'un Drone.

OBJECTIUS L'objectiu de l'activitat és complementar des del contingut l'experiència de fer volar un drone, entendre el seu funcionament a partir d'un llenguatge de programació. 

TIPUS ACTIVITAT Taller actiu i participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

boto_descarregarPDF   

grua

    

Untitled design