QUI SOM

Som un equip humà amb l’objectiu d’oferir i impulsar activitats didàctiques que satisfacin les inquietuds i curiositats dels infants mitjançant el joc.

Estem impulsant activitats de Robòtica Educativa, programació, desenvolupament d’aplicacions i disseny 3D.

El nostre equip el formen mestres i enginyers, amb ganes de gaudir, d’experimentar i d’evolucionar constantment.

Nosaltres som els mediadors i motivadors de l’aprenentatge, els estimuladors del coneixement, els creadors de situacions d’aprenentatge,… i un membre més en qualsevol dels equips i grups amb els que treballem.

MODEL PEDAGÒGIC

El model pedagògic en que es basa Engijoc segueix diferents postulats teòrics, la nostra metodologia, la nostra experiència en diversos àmbits i les ganes de créixer, canviar i evolucionar constantment ens ajuden a dissenyar, elaborar material i portar a terme les nostres activitats.

Els Postulats Teòrics tenen com a marc global les teories constructivistes dels processos d’ensenyament i l’aprenentatge, un enfocament de l’aprenentatge d’acord amb el qual el subjecte construeix el coneixement a partir de les seves experiències. Els infants i joves van construint els seus esquemes de coneixements propis amb les seves experiències anteriors, esquemes que possibilitaran la interpretació de nous coneixements. El procés de construcció del nou aprenentatge, en relació amb el que ja sap, facilita al subjecte poder atribuir-li un significat, o sigui fer un aprenentatge significatiu i funcional.

Més específicament partim del Pensament Crític, el Pensament Creatiu i el Pensament Computacional.

Pensament Crític: Entenem pensament crític com els processos cognitius i les estratègies que constitueixen els processos de decisió, de resolució de problemes o de recerca. Fem referència a ser capaç de valorar el que tens davant, el que és útil i el que no, el què necessitem per tirar endavant…

Pensament Creatiu: Està format per a un conjunt de processos cognitius d’especial rellevància en la resolució de problemes. Els processos són aquells que ens fan esbrinar què sabem?, que estem fent?, per què ho fem i que hem de canviar per millorar?.

Pensament Computacional: És un postulat teòric relativament jove. La primera referència explícita a aquest concepte apareix en l’article escrit per Jeannette Wing en el 2006.

El pensament computacional és el procés de resolució de problemes que inclou les següents característiques:

– Formular problemes de forma que es permet l’ús d’un ordinador i altres eines per ajudar a resoldre’ls.

– Organitzar i analitzar lògicament la informació.

– Representar la informació a través del pensament algorítmic (establir una sèrie de passos ordenats per arribar a la solució).

– Identificar, analitzar i interpretar possibles solucions amb l’objectiu d’aconseguir la combinació més efectiva i eficient de passos i recursos.

– Generalitzar i transferir aquest procés de resolució de problemes per ser capaç de resoldre una gran variabilitat de família de problemes.

La nostra metodologia es basa en el mètode científic, que es refereix a un conjunt de tècniques per investigar, adquirir nous coneixements o corregir i integrar coneixements previs.

Aquest mètode es desenvolupa segons els següents passos: Utilitzem el mètode d’assaig i error i aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu perquè afavorim espais on els infants i joves puguin organitzar el seu aprenentatge, desenvolupar la creativitat, les seves capacitats cognitives, les habilitats socials, de comunicació i llenguatge, d’autonomia i de creixement personal,  tot treballant de manera cooperativa i gaudint de l’aprenentatge.