Guia Didàctica WeDo 2.0

ENGIJOC us ofereix aquesta guia didàctica de WeDo 2.0, està adreçada a les escoles de primària que vulguin implantar la robòtica.
Compta de diferents unitats didàctiques, en cada una d'elles hi trobareu els objectius a assolir a través de les construccions i programacions que es proposen.
Trobareu el pas a pas de les construccions i programacions, aquestes estan preparades per tal d'anar incrementant el nivell d'aprenentatge i fomentant l'autonomia dels participants.
També consta d'un últim apartat, pensat perquè l'alumnat pugui aplicar tot el coneixement adquirit durant les diferents unitat didàctiques, el qual també fomenta la creativitat, l'esperit crític i el treball en equip.

Els interessats podreu rebre més informació trucant al 973 71 07 55 o enviant un correu a info@engijoc.com

Enllaç a la pàgina de la guia didàctica

Guia Didàctica 3D

ENGIJOC ofereix la guia didàctica de disseny 3D, aquesta està adreçada a l'alumnat a partir de 12 anys.
En aquesta guia didàctica trobareu els objectius a assolir, consta de tres blocs, cada un d'aquests conté unes unitats didàctiques específiques per consolidar tots els coneixements que requereix el disseny 3D i agafar les habilitats necessàries per poder realitzar les seves pròpies creacions.
S'utilitza el software de disseny 3D anomenat BlocksCad, aquest és de distribució lliure, i ens permet utilitzar eines per la gestió de l'aula, com ara la creació d'una aula virtual amb diferents usuaris (alumnes), de manera que el professorat pot seguir el seu procés d'aprenentatge.

Els interessats podeu rebre més informació trucant al 973 71 07 55 o enviant un correu a info@engijoc.com

Enllaç a la pàgina de la guia didàctica