A l'Espai d'Aprenentatge ENGIJOC, trobareu l'àrea de matemàtiques, física i química, i l'àrea d'anglès.

Personalitzem l'aprenentatge d'acord amb el nivell i capacitat de cada alumne, amb classes de 4 alumnes màxim per professor.

Amb l'agrupació per nivells i grups molt reduïts, màxim de 4 alumnes, aconseguim un màxim rendiment del nostre alumnat.

També preparem exàmens oficials de Cambridge .

Marc Molins
escolar@engijoc.com
973 71 07 55