ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació Secundària i Batxillerat

ACTIVITAT Aquesta és una activitat que permet emular un procés industrial. El repte consisteix en la programació de diferents robots, per a que siguin capaços de traslladar mercaderies i comunicar-se entre ells emulant el funcionament d’una industria per a mantenir la cadena de treball en funcionament.

OBJECTIUS Comprendre els blocs de programació i saber-los utilitzar a l'hora de programar treballant de manera cooperativa per aconseguir un objectiu comú.

TIPUS ACTIVITAT Taller actiu i participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

MÍNIM 12 alumnes   MÀXIM 24 alumnes

DURADA  60/90/120 minuts (Format a escollir)

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

boto_descarregarPDF 

 

  

 

 

    

proces ind