boto_descarregarPDF

.

ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació Infantil

NIVELL Segon nivell d'Educació Infantil

CURSOS P4 i P5

ACTIVITAT Jugar a ser petits enginyers construint màquines i experimentant amb un petit autòmat la programació.

OBJECTIUS Treballar continguts de l'àrea de descoberta de l'entorn, com davant-darrere, dreta-esquerra, distàncies i orientació espacial. Treballar les matemàtiques, conceptes i la quantitat de 0, 1, 2, 3 i 4 i la suma. El joc simbòlic, habilitats psicomotrius i l'entorn de la construcció dins de l'àrea de descoberta d'un mateix.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

DURADA 60 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE  info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

 

 

 

Robotica infantil

  

 

 

bannerHome32