ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació primària

NIVELL Cicle Mitjà i Superior

CURSOS 3r ,4rt, 5è, 6è

ACTIVITAT Consisteix en la construcció, l'experimentació i l'anàlisi comparant diferents models de màquines simples per reforçar amb l'experimentació els conceptes impartits a l'aula.

OBJECTIUS Construir i experimentar amb els diferents tipus de màquines simples, assolir vocabulari específic, interpretar representacions planes a les construccions tridimensionals, treballar la concepció espacial i afavorir habilitats psicomotrius en el muntatge de les màquines.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

DURADA 90 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

boto_descarregarPDF  lego-education-einfache-mechanik-9689-02 

 

ms