ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació primària

NIVELL Cicle Inicial i Mitjà

CURSOS 1r , 2n, 3r i 4rt

ACTIVITAT Els participants construiran i descobriran models mecànics per conèixer les aplicacions dels mecanismes bàsics, l'ús i la signifcació dels sensors i mitjançant un llenguatge de programació molt senzill (LEGO WeDo) aprendran a programar per a que els mecanismes es comportin en funció del que detecten en l'entorn i aconseguiran els comportaments desitjats.

OBJECTIUS Conèixer elements mecànics, aplicacions i signifcació. Interpretar models 3D. Construir i dissenyar models mecànics. Descobrir els sensors, aplicacions i signifcació (moviment i presència). Conèixer i experimentar amb motors, la velocitat i la potència. Iniciar-se en el món de la programació. Conèixer l'algorítmica de la programació. Programar informàticament per blocs. Sumar, restar i transmetre dades.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

DURADA 60 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755

boto_descarregarPDF

 

fitxes 2   

 

20150929_174417