ÀMBIT Educació ambiental i en el medi natural

ETAPA Educació primària

NIVELL Cicle Inicial

CURSOS 1r i 2n

ACTIVITAT Es presenten els Invents (Televisió, Planxa, Llum Elèctrica i Rentadora) amb ajuda d'un petit autòmat. 
Presentem diferents imatges que reflexen l'evolució històrica d'aquests i els elements que els han fet possible. Mitjançant una lona l'alumnat juga desplaçant l'autòmat per aquesta tot descobrint l'Evolució i els Elements dels invents.

OBJECTIUS Treballar l'orientació espacial, Iniciar la programació seqüencial (El Pensament Computacional), Conèixer l'evolució dels Invents, Conèixer els Elements que han fet possible els invents.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

DURADA 60 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

  boto_descarregarPDF

 

 

 

 

 

 

 

  

Untitled design (56)