ÀMBIT Educació ambiental i en el medi natural

ETAPA Educació primària i ESO

NIVELL Cicle Superior de primària i ESO

CURSOS  5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t ESO

ACTIVITAT Els participants construiran una comporta automatitzada per posteriorment controlar-la amb un programa fet amb Scratch simulant el funcionament d'una comporta i la gestió de l'aigua. Mentre els nois i noies interactuen amb el programa i la comporta, aniran descobrint i treballant conceptes com volum, cabal d'aigua i aforador Parschall (adequat al nivelll dels participants).

OBJECTIUS Construir una comporta, conèixer la seva aplicació i els mecanismes que la fan funcionar, entendre el concepte de sensor d'ultrasons o distància i la seva utilització en la comporta, experimentar amb el comportament de la comporta i entendre la utilitat de l'aforador Parschall i el concepte de cabal i volum.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

DURADA 90 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

boto_descarregarPDF

    

130719_FAP_Compo

 

 

130719_FAP_Comportes.odt