ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia. 

ETAPA Cicle Superior de Primària i Secundària (ESO)

CURSOS 5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4rt d'ESO.

ACTIVITAT Programar un braç robotitzat per tal de que pugui realitzar unes tasques determinades. L'activitat s'adaptarà en materials i continguts en funció del curs acadèmic que cursin els alumnes interessats.

OBJECTIUS Entendre el funcionament del braç, dels motors, els sensors i els mecanismes d'engranatges i transmissions.
Descobrir un llenguatge de programació utilitzant blocs simplificats per facilitar la comprensió conceptual de la robòtica.
Fer modificacions a la programació per realitzar canvis desitjats pels mateixos participants.

TIPUS ACTIVITAT Taller actiu i participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT Grup-Classe

DURADA  60 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

CONTACTE info@engijoc.com

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 

boto_descarregarPDF   

grua

    

Untitled design