AVÍS LEGAL – CONDICIONS D’US


El present avís legal (d’ara endavant, el “avís legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet engijoc.com (d’ara endavant, el “Web”) de JOCS D’ENGINY S.L., societat inscrita al Registre mercantil de Lleida, Tom 1322, Llibre 0, foli 18, Secció 8, full L 26432, amb domicili social en C/ BISBE RUANO, 26, BAIXOS, 25006, LLEIDA i CIF B25749078.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre JOCS D’ENGINY S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JOCS D’ENGINY S.L.. El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JOCS D’ENGINY S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de JOCS D’ENGINY S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de JOCS D’ENGINY S.L. tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.