Durant el mes d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, oferim a les escoles aquests tallers de programació adequats als diferents nivells educatius.

Si contracteu el taller durant el mes de febrer, gaudireu d’un 5% de descompte!

E.Infantil

Primaria 1 i 2

primaria 3 i ESO