LLOC: Espai ENGIJOC Lleida (C/Bisbe Ruano, 26)

PREU: 180€

PLANIFICACIÓ:  4 sessions presencials de 3 hores (18:00 a 21:00h) els dies 2, 7, 9 i 14 de març de 2018.

OBJECTIUS DEL CURS: 

- Conèixer l'entorn de treball i llenguatge de programació LEGO Mindstorms.
- Aprendre els conceptes de programació seqüencial, reiterativa i selectiva.
- Accions (moviment per servomotors).
- Esdeveniments i sensors.

POLSADOR

IMG_9660