logo-paeria

Activitat integrada en les propostes del programa educatiu "Educació a l'Abast" de la Regidoria d'Educació i Infància de la Paeria de Lleida.

ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació Secundària i Batxillerat

ACTIVITAT Aquesta és una activitat que permet emular un procés industrial. El repte consisteix en la programació de diferents robots, per a que siguin capaços de traslladar mercaderies i comunicar-se entre ells emulant el funcionament d’una industria per a mantenir la cadena de treball en funcionament.

OBJECTIUS Comprendre els blocs de programació i saber-los utilitzar a l'hora de programar treballant de manera cooperativa per aconseguir un objectiu comú.

TIPUS ACTIVITAT Taller actiu i participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

MÍNIM 12 alumnes   MÀXIM 24 alumnes

DURADA 120 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

PREU ACTIVITAT 90€ Fix (taller/monitor) + 6€/alumne

PERSONA CONTACTE Laura Grau (lgl@engijoc.com)

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 (630.864.528)

  pi

 

 

 

 

 

 

  

  

proces ind