logo-paeria

Activitat integrada en les propostes del programa educatiu "Educació a l'Abast" de la Regidoria d'Educació i Infància de la Paeria de Lleida.

ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació Infantil

NIVELL Segon nivell d'Educació Infantil

CURSOS P4 i P5

ACTIVITAT Jugar a ser petits enginyers construint màquines i experimentant amb un petit autòmat la programació.

OBJECTIUS Treballar continguts de l'àrea de descoberta de l'entorn, com davant-darrere, dreta-esquerra, distàncies i orientació espacial. Treballar les matemàtiques, conceptes i la quantitat de 0, 1, 2, 3 i 4 i la suma. El joc simbòlic, habilitats psicomotrius i l'entorn de la construcció dins de l'àrea de descoberta d'un mateix.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT 15 alumnes

DURADA 60 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

PREU ACTIVITAT  90 €/taller (2 monitors) + 1€/alumne 

PERSONA CONTACTE Laura Grau (lgl@engijoc.com)

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 (630.864.528)

 

 

 

Robotica infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bannerHome32