logo-paeria

Activitat integrada en les propostes del programa educatiu "Educació a l'Abast" de la Regidoria d'Educació i Infància de la Paeria de Lleida.

ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació primària

NIVELL Cicle Mitjà i Superior

CURSOS 3r ,4rt, 5è, 6è

ACTIVITAT Consisteix en la construcció, l'experimentació i l'anàlisi comparant diferents models de màquines simples per reforçar amb l'experimentació els conceptes impartits a l'aula.

OBJECTIUS Construir i experimentar amb els diferents tipus de màquines simples, assolir vocabulari específic, interpretar representacions planes a les construccions tridimensionals, treballar la concepció espacial i afavorir habilitats psicomotrius en el muntatge de les màquines.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT 15 alumnes

DURADA 90 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

PREU ACTIVITAT 75 €/sessió + 3€/alumne 

PERSONA CONTACTE Laura Grau (lgl@engijoc.com)

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 (630.864.528)

  

lego-education-einfache-mechanik-9689-02

 

 

 

ms