logo-paeria

Activitat integrada en les propostes del programa educatiu "Educació a l'Abast" de la Regidoria d'Educació i Infància de la Paeria de Lleida.

ÀMBIT Educació en les ciències i la tecnologia

ETAPA Educació primària

NIVELL Cicle Inicial i Mitjà

CURSOS 1r , 2n, 3r i 4rt

ACTIVITAT Els participants construiran i descobriran models mecànics per conèixer les aplicacions dels mecanismes bàsics, l'ús i la signifcació dels sensors i mitjançant un llenguatge de programació molt senzill (LEGO WeDo) aprendran a programar per a que els mecanismes es comportin en funció del que detecten en l'entorn i aconseguiran els comportaments desitjats.

OBJECTIUS Conèixer elements mecànics, aplicacions i signifcació. Interpretar models 3D. Construir i dissenyar models mecànics. Descobrir els sensors, aplicacions i signifcació (moviment i presència). Conèixer i experimentar amb motors, la velocitat i la potència. Iniciar-se en el món de la programació. Conèixer l'algorítmica de la programació. Programar informàticament per blocs. Sumar, restar i transmetre dades.

TIPUS ACTIVITAT Taller Actiu i Participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT 15 alumnes

DURADA 90 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

PREU ACTIVITAT 75 €/sessió + 3€/alumne 

PERSONA CONTACTE Laura Grau (lgl@engijoc.com)

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 (630.864.528)

 

  

 

  

fitxes 2   

 

20150929_174417