logo-paeria

Activitat integrada en les propostes del programa educatiu "Educació a l'Abast" de la Regidoria d'Educació i Infància de la Paeria de Lleida.

ÀMBIT Educació ambiental i en el medi natural

ETAPA Educació primària

NIVELL Cicle inicial i cicle mitjà

CURSOS 1r, 2n, 3r i 4rt de primària

ACTIVITAT Els infants programen un petit autòmat per representar el viatge de l’aigua sobre una reproducció del medi natural, on trobem tots els elements que hi intervenen. 

OBJECTIUS Treballar l‘orientació espacial, conceptes matemàtics, el sentit i la direcció del moviment. Aprofundir en els conceptes i elements que intervenen en el cicle de l'aigua.

TIPUS ACTIVITAT Taller actiu i participatiu

METODOLOGIA Treball en equip

AFORAMENT 15 alumnes

DURADA 60 minuts

HORARI Lectiu

DATES Durant tot el curs escolar

LLOC REALITZACIÓ Al centre educatiu

QUI FA ACTIVITAT ENGIJOC (Jocs d'Enginy, S.L.)

PREU ACTIVITAT  65 €/sessió + 2€/alumne 

PERSONA CONTACTE Laura Grau (lgl@engijoc.com)

FORMA CONTRACTACIÓ Telèfon 973.710.755 (630.864.528)

 

 

 

 

   

 

 

ca