• Set maquinas simples lego
  • lego-education-einfache-mechanik-9689-02
  • lego-education-einfache-mechanik-9689-05

Màquines Simples – LEGO

out of 5

63.50 €

SKU: 9689. Categories: / . Etiquetes: / .

Compta amb 16 models de principis, quatre models principals i quatre mdoels de resolució de problemes que permeten als estudiants a investigar i comprendre el funcionament de màquines simples i compostos que es troben en la vida quotidiana: engranatges, rodes i eixos, palanques i politges.
Valors clau d’aprenentatge:
– L’observació i la investigació de les màquines simples: engranatges, rodes i eixos, palanques i politges.
– Després d’una breu disseny com a part del procés de disseny d’enginyeria
– La investigació i el treball a través d’observacions, el raonament, la predicció, el que reflecteix i el pensament crític